Overspannenheid en burn-out
Een belangrijk onderscheid tussen overspannen of burn-out zijn, is dat overspannenheid een aanloopfase heeft van een paar maanden én een duidelijke aanleiding, zoals een reorganisatie op het werk; burn-out heeft een veel langere aanlooptijd en ontstaat door een combinatie van factoren, zoals spanningen op het werk, met daarbij een verhuizing en een pasgeboren kindje. Het herstel van een burn-out duurt daarom ook veel langer. Het is verstandig hulp te zoeken als je vermoedt dat je een burn-out hebt of ertegenaan zit. Leg het voor aan je huisarts, die een burn-out officieel kan vaststellen, en zoek hulp bij iemand met kennis van burn-outherstel.

In een burn-outtraject komen dezelfde zaken aan de orde als bij herstel van chronische stressklachten, maar start altijd met fysiek herstel. Pas daarna komt het mentale deel aan de orde.

Werkdrukanalyse

Wil je:

  • een helder overzicht van de gebieden waarop je werkstress ervaart?
  • weten wat je er wel (en niet) aan kunt doen?
  • een analyse van een onafhankelijke derde om met je leidinggevende over te praten?

Vraag dan een werkdrukanalyse aan. Je ontvangt een test met 49 vragen over uiteenlopende aspecten van werk. Deze vragen hebben alle betrekking op twaalf belangrijke motiverende factoren. Het invullen duurt 10 à 15 minuten. Aan de hand van de uitkomsten maak ik een inzichtelijke analyse van de knelpunten die je ervaart en wat je eraan kunt doen.
Wacht niet langer af tot anderen iets doen. Neem zelf het heft in handen en pak je werkdruk aan. Bel 06-25 22 67 38 of gebruik het contactformulier om de werkdruktest aan te vragen.

Prijs particulieren: € 49 incl. btw.

Voor werkgevers

Werkgevers die de werkdrukanalyse voor een werknemer laten uitvoeren, betalen € 59 excl. btw per analyse. Informeer ook naar de mogelijkheden om organisatiebreed of voor een afdeling een analyse te laten uitvoeren. Daarmee wordt inzichtelijk aan welke knoppen je zou moeten draaien om het ziekteverzuim te verlagen en de productiviteit te verhogen én hoe je dat kunt doen.

 

Persoonlijke en werkgerelateerde stress

Steeds meer mensen hebben last van aanhoudende stress. Met de prikkels om ons heen, de eisen die de maatschappij aan ons stelt en de verwachtingen die wij van onszelf (en anderen) hebben, is dat ook niet zo gek. Stress ontstaat vrijwel altijd door machteloosheid, onvermogen. Je moet iets doen wat je niet wilt of kunt. In de kern is stress niet negatief (het is een overlevingsmechanisme), maar als de stress aanhoudt, ontstaan problemen.

Gelukkig kan iedereen leren zijn of haar stress beter de baas te worden. Door vaardigheden aan te leren, verwachtingen bij te stellen en leren handelen op basis van wat jij belangrijk vindt. In een coachingstraject leer je bijvoorbeeld:
• (beter) inzicht te krijgen hoe stress ontstaat
• uit de greep te blijven van gedachten en gevoelens die je niet verder helpen
• (opnieuw) zicht te krijgen op je sterke kanten
• grenzen bepalen en bewaken
• wat steun biedt
• wat je belangrijk vindt in het leven en de stappen te nemen die daarbij passen
• een betere balans te vinden tussen wat energie geeft en energie neemt
• assertiever te worden
• waarde(n)volle keuzes te maken
• beter met tijd om te gaan
• effectiever te communiceren
• zicht te krijgen op onbewuste, irrationele denkpatronen
• hoe je kunt ontspannen.

In het kennismakings- en intakegesprek kijken we wat voor jou relevant is. Dit eerste gesprek is gratis en vrijblijvend.

Bij mij kun je vaak binnen een week terecht! Des te sneller en adequater je je (beginnende) burn-outklachten aanpakt, des te sneller je weer opknapt.