Werkstress is een belangrijke reden van verzuim bij medewerkers. Daar is meer aandacht voor nodig, vindt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarom start 13 mei 2014 de campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’.

De campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’ is een initiatief van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Volgens Eurostat ­– het statistisch bureau van de EU – ziet ongeveer de helft van de Europese werknemers stress als een veelvoorkomend werkverschijnsel. Werkstress zorgt voor allerlei psychische en fysieke ongemakken. Het verzuim dat hier vaak uit volgt, duurt gemiddeld langer dan verzuim door andere oorzaken. Zo staat voor burn-out een hersteltijd van 189 dagen. Stress is daarom een probleem voor zowel werknemer als werkgever.

Voor bedrijven loont het om een preventieprogramma op te zetten. Op www.healthy-workplaces.eu is de campagnegids in te zien van EU-OSHA, met daarin tips, oorzaken en gevolgen van werkstress.

Bron: www.rendement.nl

Start campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’

Example Widget

This is an example widget to show how the Right sidebar looks by default. You can add custom widgets from the widgets screen in the admin. If custom widgets are added then this will be replaced by those widgets.