Posts Tagged ‘werkstress’

Werk heilzaam voor psychisch zieke medewerker

Sneller terug naar het werk helpt bij het herstel van medewerkers die langdurig thuiszitten met psychische problemen. Het positieve effect valt te verklaren uit het feit dat werk inkomen biedt, voor ontwikkeling en sociale contacten zorgt, afleidt en een goede dagstructuur biedt. Dit blijkt uit onderzoek van Evelien Brouwers, onderzoeker op het gebied van herstelprocessen van mensen met psychische problemen, verbonden aan de Tilburg University. Dit inzicht kan werkgevers en hulpverleners ertoe brengen eerder aan terugkeer op het werk te denken bij psychisch verzuim.

Brouwers beveelt onder meer aan dat leidinggevenden regelmatig contact onderhouden met de zieke medewerker en daarbij focussen wat wel mogelijk is in plaats van wat allemaal niet kan. Ook een betere onderlinge afstemming tussen de verschillende hulpverleners bevordert herstel en een snelle terugkeer, meent de onderzoekster.

De maatschappelijke kosten van psychisch verzuim zijn € 2,7 miljard per jaar. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangekondigd dat hij vanaf april vier jaar lang extra aandacht schenkt aan het aanpakken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Bron: www.rendement.nl (14-01-2014)
Lees het hele bericht: Werk heilzaam bij psychische problemen

Willen, kunnen, mogen en moeten

Of en in welke mate stress op het werk wordt ervaren, hangt af van de persoon (hoewel er ook stressbevorderende werkomstandigheden zijn die algemeen zo worden ervaren). Dat laten de auteurs van ’Stress als keuze Persoonlijk werkboek stressmanagement’, Chabrack en Cooper, heel mooi zien aan de hand van willen, kunnen, mogen en moeten. In hun boek stellen zij de volgende vraag: ,,Wat zijn belangrijke individuele verschillen als het gaat om stress op ons werk?’’. En ze antwoorden: ,,Dat zijn die verschillen die bepalen in hoeverre we wel of niet passen bij het werk en in de organisatie.’’ Dat hangt weer af van wat we zelf willen en kunnen en wat we van onszelf mogen en moeten. Hun verhandeling (pag. 97 tot en met 108) komt in het kort hierop neer.

Wat je wilt, dat is wat je leuk vindt, waar je je in verliest en wat je energie geeft. Willen heeft te maken met je favoriete doeleinden, zoals gewaardeerd worden, prestige of veel geld verdienen. Wat we wel en wat we niet willen is daarom bij stressmanagement leidraad.

Wat je op je werk kunt, is alles wat je gebruikt, vindt, ontwikkelt, schept et cetera, en je gebruikt dat alles om te bereiken wat je wilt bereiken. Kunnen, dat varieert in een mensenleven. Je ontwikkelt jezelf immers. Het is goed om van tijd tot tijd stil te staan of datgene wat je kunt nog wel past bij wat je wilt. ,, Een van de vervelendste dingen die ons op stressgebied kunnen gebeuren is dat ons kunnen vervreemdt van ons willen. Kunnen zonder willen heeft nog maar weinig betekenis.’’

Wat je mag in je werk, bepaalt de grenzen van je speelruimte. Daaromheen staan hekken. Die hekken worden deels opgetrokken door de leiding maar deels plaats je ze ook zelf (door aannamen en overtuigingen, door reacties van collega’s maar ook door ervaringen uit je vroege jeugd). ,,Wat we van onszelf mogen stelt grenzen aan wat we willen in ons werk, en daarmee aan de ontwikkeling van ons kunnen.’’ Van de buitenwereld mogen we dus feitelijk veel meer dan we onszelf toestaan of dan we denken. We begrenzen onszelf.

Via het mogen, stellen we dus grenzen aan ons willen. Om toch te doen wat we willen, moeten we onszelf herhalen. Wat we willen doen, doen we steeds opnieuw. Zo ontwikkelen we vaardigheden en motieven (een drijfveer en terugkerend patroon). Een daarvan is een hoofdmotief of levensthema. Dat geeft ons richting en een gevoel van veiligheid, en daarom dwingen we onszelf verder te werken aan ons hoofdmotief. Ons hoofdmotief vormt onze kern, stellen Chabrack en Cooper. Voorbeelden van een hoofdmotief zijn: hoge kwaliteit leveren, dingen perfect doen en foutloos werken, je in anderen verplaatsen en het hun naar de zin maken. Gaandeweg het leven verschuift het hoofdmotief vaak. ,,En dat is maar goed ook, anders worden we karikaturen van onszelf.’’

Copyright: Sandra Sanders

50 TIPS voor minder stress!


Ervaring klant
'Op wonderlijke wijze heb ik in één natuurwandeling hét antwoord gekregen'